دات نت نیوک
فهرست مطالب
گزارش تصویری جلسه‌ی اول نخستین دوره کارگاه‌های آموزشی کاربردی «ویکی‌نویسی» مدرسه رسانه

گزارش تصویری جلسه‌ی اول نخستین دوره کارگاه‌های آموزشی کاربردی «ویکی‌نویسی» مدرسه رسانه

27 مرداد 1397 | 18:56
مدرسه رسانه: جلسه‌ی اول کارگاه «ویکی‌نویسی» مدرسه رسانه امروز شنبه 27 مردادماه 1397 با تدریس احمد پرهیزی در موسسه‌ی شهرستان ادب برگزار شد.   در ادامه تصاویر این کارگاه را مشاهده نمایید. ادامه
گزارش تصویری جلسه‌ی اول نخستین دوره کارگاه‌های آموزشی کاربردی «ریویونویسی» مدرسه رسانه

گزارش تصویری جلسه‌ی اول نخستین دوره کارگاه‌های آموزشی کاربردی «ریویونویسی» مدرسه رسانه

22 مرداد 1397 | 21:20
مدرسه رسانه: جلسه‌ی اول کارگاه «ریویونویسی» مدرسه رسانه امروز دوشنبه 22 مردادماه 1397 با تدریس حسن صنوبری در موسسه‌ی شهرستان ادب برگزار شد.   در ادامه تصاویر این کارگاه را مشاهده نمایید. ادامه
گزارش تصویری جلسه‌ی اول نخستین دوره کارگاه‌های آموزشی کاربردی «پادکست» مدرسه رسانه

گزارش تصویری جلسه‌ی اول نخستین دوره کارگاه‌های آموزشی کاربردی «پادکست» مدرسه رسانه

21 مرداد 1397 | 21:16
مدرسه رسانه: جلسه‌ی اول کارگاه «پادکست» مدرسه رسانه امروز یکشنبه 21 مردادماه 1397 با تدریس وحید استیری در موسسه‌ی شهرستان ادب برگزار شد.   در ادامه تصاویر این کارگاه را مشاهده نمایید. ادامه